KARANTINAS PRATĘSIAMAS!

Nuo gruodžio 16 dienos įsigalioja Lietuvos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418 nutarimo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMAI.

Įvertinusi šalyje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir nepakankamai sumažėjusį gyventojų mobilumą, Vyriausybė nutarė pratęsti karantino režimą iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas turi būti vykdomi, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Gerbiami tėveliai, prašome atsakingai įvertinti galimybes likti namuose, taip saugant savo vaikų ir darželio darbuotojų sveikatą.

Dėkojame už supratingumą ir linkime likti sveikais.

Siūlome susipažinti su teisės aktais

Lietuvos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418 nutarimas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85898ad43e3311eb8c97e01ffe050e1c

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-grieztina-karantino-rezima-ir-pratesia-ji-iki-metu-pabaigos?fbclid=IwAR1fZohDRNcuTPVXVKMdNGWShLbc1NsQh5oDRoSueW_Zgqb09WtJB3UOSOk

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=2r1mjutk&fbclid=IwAR32mO3BvvotRqEsMsRJ1srUDGGZeDpf64XQi0G68oPEZunJxdLoHd1AnxE