„Voveriukų“ grupėje dirba mokytojos:
                                            Rita Garalienė
                                            Danutė Jankauskienė
Auklėtojos padėjėja:
                          Aušra Rušinienė

Grupės el. paštas: mazeikiai.zilvitis1@gmail.com

Norint išmokti didelių darbų, reikia pradėti nuo mažų.
                                                                                 Džonas Lokas

Pasidžiauk, mamyte,
Pasidžiauk, tėveli,
„Voveriukų“ vardą
Gavom mes lopšely.

Lopšelio grupėje didelis dėmesys skiriamas vaikų adaptacijai, savarankiškumo ugdymui ir sveikatos stiprinimui. Grupės aplinka skatina ugdytinių pažintinius, meninius gebėjimus, teigiamas emocijas ir bendravimą. Grupėje plėtojamas individualus bendravimas su vaiku, teigiamų emocijų palaikymas ir socialinis vystymasis.