Svarbi informacija dėl ekstremaliosios situacijos

Vaikų priėmimą esant palankiam orui organizuosime lauke. Jei oro sąlygos netinkamos, prašome vaikus atvesti iki grupės rūbinės.

Įstaigos pedagogai ir sveikatos specialistai vertins vaikų sveikatos būklę siekdami užtikrinti visų mūsų bendruomenės narių sveikatą ir saugumą.

Ekstremalios situacijos metu įstaigos darbo laikas 7:00 – 17:30.

MIELI TĖVELIAI IR GLOBĖJAI,

2020 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (toliau – SAM) priėmė pakeitimus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų. SAM pratęsė mokinių, kurie ugdymą tęs toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki 2020.12.31.
Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.
Taip pat mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Atlikus sveikatos patikrinimą e.sveikatos sistemoje (ESPBI IS) užpildomas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, kuriame įrašomi nustatyti duomenys (taip pat ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.

Ugdymo įstaigoje dirba visuomenės sveikatos specialistas, kuris gavęs apibendrintus mokinio sveikatos pažymėjimo duomenis, perduoda juos tik ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Informacija
Šrifto dydis