„Boružiukų“ grupėje dirba mokytojai (auklėtojai):
                                            Daiva Stabinskienė
                                            Andrius Paleičikas
Mokytojų (auklėtojų) padėjėja ugdymui:
                        Vaida Košinskienė
Auklėtojų padėjėja:
                         Rūta Virkutienė

Grupėje ugdomi 5,5-7 metų vaikai               

„Boružiukų“ grupės vaikai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti su kitais bei pažinti, suprasti suaugusiųjų pasaulį, rasti savo vietą jame. Vaikai trokšta aktyvios veiklos, kad pažintų aplinką ir kurtų save, jie nori būti savarankiškais.

Grupės el. paštas: mazeikiai.zilvitis4@gmail.com