„Žiniukų“ grupėje dirba mokytojos:
                                            Ilona Juodienė
                                             Danutė Jankauskienė
Auklėtojų padėjėja:
                          Lina Janauskienė

El. paštas: mazeikiai.zilvitis7@gmail.com

Žaisti, šokti tarp draugų.
Muzikos geros klausytis,
Su draugais žaislais dalytis.
Piešti, aplikuot, lipdyti
Ir raidelę parašyti.
Žiniukas aš esu –
Viską sužinot skubu!