„Kiškučių“ grupėje dirba mokytojos:
                                            Sida Liutkuvienė
                                            Laima Gromnickienė
Auklėtojų padėjėja:
                          Zofija Barauskienė

Grupės el. paštas: mazeikiai.zilvitis9@gmail.com

,,Kiškučiai“ – priešmokyklinio amžiaus grupė  6-7 metai.
Mokomės būti kuo savarankiškesni, aiškiai ir teisingai išreikšti savo nuomonę. Esam pilni energijos ir noro išbandyti viską kas nauja, sužinoti, atrasti ir pamilti mokslą. Linksmi, draugiški ir greiti šioj grupėje vaikai visi.