„Kiškučių“ grupėje dirba mokytojos (auklėtojos):
                                            Rita Garalienė
                                            Danutė Jankauskienė
Auklėtojų padėjėja:
                          Aušra Rušinienė

Grupėje ugdomi 2,5-3 metų vaikai


Mokomės būti kuo savarankiškesni, aiškiai ir teisingai išreikšti savo nuomonę. Esam pilni energijos ir noro išbandyti viską kas nauja, sužinoti, atrasti ir pamilti mokslą. Linksmi, draugiški ir greiti šioj grupėje vaikai visi.

Grupės el. paštas: mazeikiai.zilvitis9@gmail.com