Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirba 29 pedagogai: 23 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, 6 – aukštesnįjį. Pedagogų kvalifikacija: 11 yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 3 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Šiuo metu trys mokytojos siekia pedagogo kvalifikacijos – studijuoja.
   Įstaigoje dirba meninio ugdymo mokytoja,
 socialinė pedagogė, logopedė, specialioji pedagogė-logopedė, psichologė ir tiflopedagogė.

Vardas,
pavardė
PareigosIšsilavinimasKvalifikacinė
kategorija
Birutė
Skurvydienė
Tiflopedagogėaukštasismokytoja
metodininkė
Sandra
Grigaliūnienė
Socialinė
pedagogė
aukštasis
universitetinis
socialinė
pedagogė
Daiva
Gedvilienė
Meninio ugdymo
mokytoja
aukštesnysismokytoja
metodininkė
Monika
Bieliauskaitė
Mokytojaaukštasismokytoja
metodininkė
Indrė
Gyrienė
Mokytojaaukštasis
universitetinis
Ilona
Juodienė
Mokytoja aukštasis mokytoja
Birutė
Gramaliauskienė
Mokytojaaukštesnysisvyresnioji
mokytoja
Elena
Kontenienė
Mokytojaaukštesnysismokytoja
metodininkė
Sida
Liutkuvienė
Mokytojaaukštesnysismokytoja
metodininkė
Daiva
Stabinskienė
Mokytoja aukštesnysis mokytoja
metodininkė
Rasutė
Kauneckienė
Mokytojaaukštesnysismokytoja
metodininkė
Lijana
Vaičienė
Mokytojaaukštasis
universitetinis
mokytoja
metodininkė
Rita
Garalienė
Mokytojaaukštasis
universitetinis
mokytoja
metodininkė
Raimonda
Malinauskienė

Andrius
Paleičikas
Mokytoja


Mokytojas
aukštasis
universitetinis

aukštasis
universitetinis
vyresnioji
mokytoja

mokytojas
Lina
Kozienė
Mokytojaaukštasis
universitetinis
Danutė
Jankauskienė
Mokytojaaukštasismokytoja
Laima
Gromnickienė
Mokytojaaukštasis
universitetinis
vyresnioji
mokytoja
Marija
Arlauskienė
Mokytojaaukštasis
universitetinis
mokytoja
Audronė
Stirblienė
Mokytojaaukštasis
universitetinis
mokytoja
metodininkė
Rasa
Jurkienė
Mokytojaaukštasisvyresnioji
mokytoja
Danguolė
Kaminskienė
Mokytojaaukštasis
universitetinis
vyresnioji
mokytoja
Agnė
Kaktavičiūtė
Mokytoja aukštasis
koleginis
mokytoja
Danutė
Kučinskienė
Mokytoja aukštasis
Irena
Andrulaitienė
Logopedėaukštasis
universitetinis
logopedė
metodininkė
Rima
Meškauskienė
Spec.  pedagogė
logopedė
aukštasis
universitetinis
vyresnioji
logopedė
Dainora
Vaičienė
Spec.  pedagogė
logopedė
aukštasis
universitetinis
logopedė
Irma
Kovalčiuk
Logopedėaukštasis logopedė
Birutė
Bodžienė
Spec.  pedagogė
logopedė
aukštasis
universitetinis
specialioji
pedagogė
Ingrida Katkutė
Psichologėaukštasis
universitetinis
psichologas