Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriuose sudarytos sąlygos skleistis ugdytinių gabumams, kūrybiškumui, lavinama jų vaizduotė ir mąstymas. Organizuojami įvairūs renginiai grupėse, išvykos, ekskursijos.

DAILĖS BŪRELIS

Dailės studijoje vaikai skatinami laisvai kurti, išreikšti save, eksperimentuoti, derinti žinomas technikas su naujomis, ieškoti naujų raiškos būdų. Vaikai žaidžia, mokosi, pasaulį pažįsta per meninę saviraišką įvairioje netradicinėje aplinkoje.

Užsiėmimus veda mokytoja Lijana Vaičienė.
Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.

FUTBOLIUKAS

Užsiėmimus veda mokytoja Lina Kozienė.
Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.

KREPŠINIO BŪRELIS

Užsiėmimus veda mokytoja Lina Kozienė.
Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.

MINI GOLFAS

Užsiėmimus veda mokytoja Lina Kozienė.
Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.