Sąmoningumo didinimo mėnesis „BE PATYČIŲ“

L/d ,,Žilvitis” kovo mėnesį prisijungė prie „Vaikų linijos” inicijuoto Sąmoningumo didinimo mėnesio „BE PATYČIŲ“ ir ypatingą dėmesį skyrė vaikų tarpusavio santykių gerinimui ir stiprinimui, vykdant patyčių prevenciją įstaigoje. Grupėse kalbėjomės apie draugus ir draugystę. Veikė draugystės kino teatras. Vaikai žiūrėjo filmuką, diskutavo ką reikia daryti jeigu tave kitas erzina, tyčiojasi. Sekėme šiltų švelnukų pasaką ir kiekvienas pasigaminome po nuosavą švelnuką, jais džiaugėmės, dalinomės su draugais. Grupėse dar kartą prisiminėme bendravimo, gražaus elgesio taisykles, vaikai jas papildė naujomis. Mėnesį užbaigėme ,,Draugystės paukštelio parskridimu“. Kiekvienos grupės vaikai savo nutapytus paukštelius patupdė medelyje, su mintimi, kad jei nori turėti tikrą draugą, pirmiausia pats turi būti geras draugas. O geri draugai yra pats tikriausias atradimas. Tad  šypsokimės vieni kitiems ir kurkime gražius santykius!

Ačiū tariame kiekvienam prisidėjusiam ir sudalyvavusiam organizuotuose veiklose.

Socialinė pedagogė Sandra Grigaliūnienė