„Birželis – raidžių kiemas daržely“

Savaitės veiklų „Raidžių kiemas“ tikslas – sužadinti smalsumą pažinti raides, jas įsiminti, skatinti vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą kuriant raides. Vaikai žaisdami, improvizuodami susipažįsta su raidėmis, išmoksta jas, bando skaityti, kopijuoja, užrašo. Ugdytiniams raides lengviau įsiminti, kai jas užrašo, lipdo, dekoruoja, dėlioja iš įvairių medžiagų patys savarankiškai. Darželio kieme iš gamtinės medžiagos, spalvotų kamštelių vaikai dėliojo raides, spalvotomis kreidelėmis bandė kopijuoti ir užrašyti žodžius. Aikštelėse rastos šakės virto į N ir Ž. Gamta tokia turtinga, kad kasdien pati pasiūlo vaikams veiklų. Tėvelių sukurtos spalvingos ir nuotaikingos raidės džiugino grupės aplinką. Vaikai buvo susidomėję, aktyvūs, noriai įsitraukė i mokytojų siūlomą veiklą, patys siūlė savo idėjas, veikė drauge ir vienas šalia kito. Tyrinėdami aplinką, įprasmino savo žinias apie raides ir jų sandarą.