,,Boružiukų“ grupės ilgalaikis projektas
,,Mokomės žaisdami…“
(6-7 metų vaikai)

Tikslas: Lavinti vaikų dėmesį, skatinti norą mokytis, tyrinėti, kurti.

Uždaviniai:

  • Suteikti vaikams galimybę pažinti, kurti, tyrinėti.
  • Žaidimų metu ugdyti vaikų kalbą, plėsti aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną.
  • Skatinti pažinti raides ir skaičius žaidžiant žaidimus.
  • Stiprinti vaikų savivertę ir motyvaciją veiklai.
  • Plėtoti vaikų pažintines ir socialines kompetencijas, veikiant grupelėmis. mokytis bendrauti, išklausyti ir patarti.

Numatomas rezultatas:

  • Vaikai žaisdami, kurdami  lavės visapusiškai.
  • Žaidimų ir kitos veiklos metu sukaups ir išlaikys dėmesį.
  • Laikysis žaidimo taisyklių.
  • Gerės vaikų tarpusavio santykiai ir grupės mikroklimatas.
  • Vaikai patirs daug teigiamų emocijų.

Kūrybinė veikla ,,Pasek draugui pasaką“

Vaikai žaisdami kūrė pasakas, trumpas inscenizacijas ir sekė draugams. Smagu buvo ir artistams ir klausytojams.

,,Interaktyvūs žaidimai“

   Ugdomąją veiklą paįvairiname naudodami  planšetę. Vaikams labai patinka individualūs ugdomieji žaidimai, Go to site interaktyvių knygų skaitymas. Tokios veiklos padeda vaikus labiau sudominti tikslinei veiklai ir pajusti pažinimo džiaugsmą.