Direktorė kviečia kavos…

Jei turite idėjų ar pasiūlymų dėl įstaigos aplinkos tvarkymo, renginių organizavimo, įvaizdžio formavimo, projektų rašymo ir pateikimo, rėmėjų paieškos ir kitais klausimais, padėsiančiais tobulinti lopšelio-darželio ir bendruomenės gyvenimą, kviečiame išsakyti savo idėjas bei pasiūlymus trečiadieniais 16.00 popietinės kavos su įstaigos direktore metu.
Registruokitės kavai bent prieš dieną mokyklos raštinės telefonu: 8 443 65 034 arba el. paštu: sekretore.zilvitis1@gmail.com

Pokalbiams dėl nusiskundimų ir problemų kviečiame pasirinkti bet kokį kitą Jums patogų laiką įstaigos darbo valandomis.