Edukacinių erdvių konkursas

 

MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2022 METŲ KONKURSAS

Šiais metais mūsų įstaiga dalyvavo Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurse, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso tikslas – aktyvinti Mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procese, įtraukiant į veiklas Mokyklos bendruomenę.

Konkursas vyko dviem etapais. Savivaldybių etapas  iki 2022 m. gegužės 13 d., nacionalinis etapas – iki 2022 m. liepos 29 d.

Džiaugiamės tapę viena iš Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso savivaldybės etape nugalėtojais. Liepos 20 d. mus aplankė svečiai iš Vilniaus ir atvežė nugalėtojams skirtą prizą – „Lietuvos raudonoji knyga“. Knygą įteikė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Nacionalinio etapo komisija.