Festivalis „Dainuoju su…“

Š. m. lapkričio 27 d. Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikai Paula Daukantaitė, Viltė Miltenytė, Urtė Vainauskaitė, Amelija Liaučiūtė ir mokytojos Sida Liutkuvienė, Daiva Stabinskienė, Ilona Juodienė vadovaujamos meninio ugdymo mokytojos Daivos Gedvilienės dalyvavo lopšelio-darželio „Gintarėlis“ festivalyje „Dainuoju su…“. Šis renginys skirtas ugdyti kūrybinius gebėjimus ir saviraišką. Dalyvės atliko „Švelniukų dainelę“. Gera nuotaika, nuoširdus bendravimas, renginio metu, lydėjo visus dalyvius.  Sudainuota „Draugų daina“ suteikė viltį, kad ir kitais metais susitiksime