„KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS
„MANO PIRŠTUKAI GALI“   
2019–2020 m. m.

PROJEKTO TIKSLAS:

Vaikų smulkiosios motorikos lavinimas ir skatinimas.

UŽDAVINIAI:

  • Tenkinti mažų vaikų poreikį bendrauti.
  • Ugdyti vaikų gebėjimą klausytis, atsiminti.
  • Sukurti ugdomąją aplinką, skatinančią pažinti save, sudominti vaikus priemonėmis lavinančiomis smulkiąją motoriką.
  • Įtraukti šeimos narius į grupės veiklą, gaminant žaislus smulkiajai motorikai lavinti.

Projekto „Mano pirštukai gali“  iškeltą tikslą ir uždavinius pasiekti iš dalies pavyko. Smulkiosios motorikos lavinimas išplėtė vaikų galimybes kalbėjimo įgūdžius plėtoti, ugdė gebėjimą klausytis, pažinti save, padėjo atsiskleisti vaikų saviraiškai bei kūrybiškumui,   tenkino vaikų poreikį bendrauti ir bendradarbiauti. Smulkiosios motorikos lavinimas teigiamai veikė vaikų plaštakos judesių ir pojūčių lavėjimą. Sunkiau sekėsi ugdytiniams kalbėti, spalvinti, tai kas susiję su riešo ir pirštukų žaidimais. Ugdytinių tėvai dalyvavo kūrybinių darbų parodose: „Žaisk, juokauk, su raidėmis draugauk“, „Kurkime kartu“, pasidžiaugė drauge su vaikais nuveiktais darbo rezultatais. Tai sustiprino jų savanoriškumą, suteikė teigiamų emocijų, o vaikai įgijo naujos patirties, patyrė daug gerų emocijų ir įspūdžių. Projektas sutelkė bendram tikslui, komandiniam darbui, sustiprino bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.

 Projektą vykdė grupės mokytojos Rita Garalienė ir Danutė Jankauskienė