„Žiniukų“ grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos:
                                            Ilona Juodienė
                                            Sigita Laimė
Mokytojo padėjėja ugdymui:
Inga Dzimidaitė-Gineitienė
Mokytojų padėjėja:
 Jūratė Sabulienė

Grupėje ugdomi 5,5-7 metų vaikai

Drambliukų“ grupės vaikai – mažieji tyrinėtojai. Jie smalsūs, žingeidūs, drąsūs.

Grupės el. paštas: mazeikiai.zilvitis11@gmail.com