„Žiogelių“ grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos:
                                            Danguolė Kaminskienė
                                            Danutė Kučinskienė

Mokytojų padėjėja ugdymui:
Vaida Košinskienė

Mokytojų padėjėja:
                        Birutė Bieliauskienė

Grupėje ugdomi 4-5 metų vaikai

Žaidžiam grupėj ir kieme,
Gera mums visiems drauge.
Piešiam, lipdom, aplikuojam,
Nuolat šokam ir dainuojam.
 Viską norim sužinoti,
Išbandyti, pamatuoti.
Tad mes kviečiame visus
Į svečius pas „Žiogelius“.

Grupės el. paštas: mazeikiai.zilvitis12@gmail.com