„Žiogelių“ grupėje dirba mokytojos:
                                            Danguolė Kaminskienė
                                            Danutė Kučinskienė

Mokytojų padėjėja ugdymui:
Rūta Mykolaitienė

Mokytojų padėjėja:
                        Birutė Bieliauskienė

Grupėje ugdomi 2-3 metų vaikai

Mažieji „Žiogeliai“ darželyje ugdosi savarankiškumą, kūrybiškumą, mokosi sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais.

Grupės el. paštas: mazeikiai.zilvitis12@gmail.com