„SPINDULĖLIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS
„PIRŠTUKAI – DARBININKAI“
(2–3 metų vaikai)

Tikslas – lavinti grupės vaikų smulkiąją motoriką.

Uždaviniai:

  1. Lavinti vaikų rankų, pirštų ir riešo judesius;
  2. Aktyvinti mąstymą, atmintį, dėmesio koncentraciją;
  3. Ugdyti kūrybiškumą;
  4. Pratinti atlikti užduotis iki galo;
  5. Siekti darnaus bendradarbiavimo su tėvais;
  6. Turtinti grupės aplinką;
  7. Plėsti vaikų žodyną.

Projekto refleksija: Projekto metu vaikai aktyviai žaidė žaidimus, darė meninius, kūrybinius darbelius, susipažino su pirštininėmis lėlėmis, atliko pirštukų mankštas. Visos veiklos vaikams teikė džiugių emocijų. Per kryptingą ugdomąją veiklą buvo tobulinama vaikų smulkioji motorika ir kalbos įgūdžiai, nes tarp sklandaus vaiko kalbėjimo ir smulkiosios motorikos judesių yra tiesioginis ryšys.