3 ,,NYKŠTUKŲ“ GRUPĖS ILGALAIKIS PROJEKTAS
„KAM REIKALINGOS PASAKOS“
(3–4 metų vaikai)

Tikslas: Skatinti domėtis pasakomis, vaidyba, siekti įgyti vaidybinės patirties.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti gebėjimą išklausyti pasaką iki galo, prisiminti veikėjus, juos apibūdinti;
  2. Skatinti šeimos narius domėtis pasakomis, jas skaityti kartu su vaikais;
  3. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir savarankiškumą, turtinti vaiko fantaziją.

Refleksija:     

Pasakos – neatsiejama mažųjų vaikystės dalis. Jos ugdo vaikų kalbinius gebėjimus, vaizduotę, formuoja dorovines vertybes, moko mąstyti, bendrauti. Mūsų darželyje yra sudarytos sąlygos knygas vartyti, skaityti net lauke. Klausydamiesi pasakų, vaikai puikiai reiškia savo emocijas – liūdesį, džiaugsmą, susižavėjimą. Mėgstamus pasakų personažus dažnai pamėgdžioja,  persikūnija į juos. Pasakos didelį vaidmenį vaidina vaikų tarpusavio bendravime. Taip pat didelį vaidmenį draugaujant su pasakomis atlieka ir šeima. Su grupės mamomis vykdėme diskusiją apie pasakų svarbą, reikšmę jų vaikystėje. Jos teigė, kad labai mėgo klausytis pasakų, tai supranta, kad jos svarbios ir jų vaikams. Norint, kad vaikai kurtų, vaidintų – reikia ir priemonių, pasakų veikėjų. Tai pasigaminome ir šešėlių teatrą, įvairių pasakų personažus – pasaką „Ropė“ ,,Trys paršiukai“, ,,Katinėlis ir gaidelis“. Pirštininių, rištinių lėlių įvairiai vaikų kūrybai.