6 ,,BITUČIŲ“ GRUPĖS ILGALAIKIS PROJEKTAS
,,VAIZDUOTEI NĖRA RIBŲ“
(5–6 metų vaikai)

Problema/situacijos analizė: ,,Bitučių“ grupės vaikai mėgsta piešti. Dažnai piešia laisvalaikio metu. Veiklos metu daugelis vaikų   duodant konkrečią temą, dažniausiai nepasitiki savimi sako, kad nemoka piešti, nepavyksta, laukia parodymo. Iš duotų priemonių  padaryti darbelį, laukia pavyzdžio, nedrįsta patys pradėti. Dažniausiai tik keletas vaikų savarankiškai  atlieką užduotį. Tai stabdo vaikų kūrybiškumą. Todėl šis projektas turėtų sustiprinti vaikų pasitikėjimą savimi.

Projekto tikslas: Puoselėjant meninės raiškos formų įvairovę, sieksime tenkinti vaikų pažintinius poreikius, jų kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Ugdyti kūrybinį vaiko suvokimą, jausmų ir mąstymo raišką, pasitelkiant įvairias technikas.
  2. Supažindinti vaikus su įvairiomis medžiagomis, supančiomis mus, iš kurių galima atlikti įvairių rankdarbių (popierius, kartonas, plastikas, audiniai ir t.t.).

Projekto refleksija: Projekto tikslai pasiekti dalinai. Dauguma vaikų įgijo pasitikėjimo ir dabar drąsiau reiškia savo kūrybines mintis. Dalis vaikų stebėdami draugus naudoja jų idėjas. Dažniausiai piešinį nupiešia be fono.  Stebėdami, aptardami draugų darbelius  paprašiau vaikų pastebėti, kuris darbelis yra ryškesnis, kad  piešinys su fonu yra ryškesnis, gražesnis – pastebėjo visi vaikai. Dabar vis dažniau nuspalvina  foną ir kiti. Dažniausiai kūrybines idėjas derina su šalia esančiais draugais. Jeigu vienas piešia gėlę, tai ir kitas pieš gėlę. Savita darbelių stilių turi keletas grupės vaikų. Iš duotų priemonių sugalvoti darbelį sekasi dar sunkiai. Dauguma vaikų priima kitų idėjas. Sugalvoja savo, bet pamatęs kito darbelį, keičia savo sumanymą. Daugelis ugdytinių darbelius atlieka iki galo. Ir tik 3–4  ugdytiniai jaučiasi pavargę ir darbą palieka atlikti kitai dienai. Pastebėjau, kad vaikai aktyvesni atliekant kolektyvinius darbelius.

Išvados:
1. Į veiklas dažniau įtraukti kolektyvinius darbus;
2. Pateikti daugiau priemonių, sudarant galimybę pasirinkti;
3. Piešti gamtoje;
4. Supažindinti vaikus su dailės kūriniais;

Projektą vykdo grupės mokytoja Rasa Jurkienė