„Žiniukų“ grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos:
Ilona Juodienė
Sigita Laimė

Mokytojų padėjėjos:
Inga Dzimidaitė-Gineitienė

Jūratė Sabulienė

Grupėje ugdomi 5-6 metų vaikai

El. paštas zilvitis.ziniukai@gmail.com

Tel. Nr. +370 688 00 644