„Žiniukų“ grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos:
                                            Ilona Juodienė
                                             Danutė Jankauskienė

Mokytojų padėjėja ugdymui:
Inga Dzimidaitė-Gineitienė


Mokytojų padėjėja:
                          Jūratė Sabulienė

Grupėje ugdomi 4,5-6 metų vaikai

Žaisti, šokti tarp draugų.
Muzikos geros klausytis,
Su draugais žaislais dalytis.
Piešti, aplikuot, lipdyti
Ir raidelę parašyti.
Žiniukas aš esu –
Viską sužinot skubu!

El. paštas: mazeikiai.zilvitis7@gmail.com