9 ,,KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS ILGALAIKIS PROJEKTAS
„MANO MAMA IR TĖTIS MOKA ĮDOMIAU“
(6-7 m. vaikai)

Tikslas: stiprinti pasididžiavimo jausmą tėvais, suteikti ne tik žinių, bet ir džiugių išgyvenimų, leisti vaikams suprasti, kad tėtis ir mama jais didžiuojasi ir labai myli.

Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas tėvams pravesti savo sumanytą veiklą;
2. Ugdytiniams suteikti naujų žinių ir įgūdžių.

Refleksija: projektas vykdomas antrus metus iš eilės po pietų miego. Kiekvienas šeimos narys į grupę atneša mažą netikėtą stebuklą. Jie praveda ekskursiją, supažindina su profesija, papasakoja apie gamtą, parodo savo kolekciją, žaidžia žaidimus ar pan. Vaikai laukia susitikimų, išvykų, įgauna naujų žinių.Sustiprėjo vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas.

Trumpalaikis „Kiškučių“ gr. projektas „MEŠKIUKAS GEO“

Projekto tikslas – ugdyti gebėjimą atpažinti geometrines formas aplinkos objektuose, kaupiant įvairią geometrinę patirtį, mokantis tikslinti, apibendrinti, tarpusavyje sieti geometrinių figūrų ir geometrinių santykių vaizdinius.

Uždaviniai:
·   Atpažins ir pavadins geometrines figūras ir geometrinius santykius.
·   Pastebės ir pavadins geometrinių figūrų elementus.
·   Įvertins figūrų ir jų elementų savybes – panašumą, simetriškumą, dydį, kiekį ar kt.
·   Rūšiuos figūras ir jų elementus pagal pasirinktus požymius.
·   Pateiks pavyzdžių, pavaizduos (piešiniu, gestais, pasakojimu ar kt.) nesudėtingas geometrines figūras ir geometrinius santykius.

Refleksija:
Ugdytiniams labai patiko užduotys su linijomis. Mes su vaikais žaidėme su siūlais, viela, plastilinu ir bandėme išgauti linijas ir visas norimas formas. Vaikams patiko sudėlioti „gyvas“ geometrines figūras. Savo  aplinkoje ieškojome geometrines formas atitinkančių daiktų. Pasivaikščiojimų lauke metu dėliojome figūras iš pagaliukų, akmenukų, kamštelių, gamtoje ieškojome į geometrines formas panašių daiktų. Vaikai labai džiugiai ir susidomėję aptarinėjo Jūsų pateiktas vaizdines užduotis su visomis geometrinėmis formomis. Įdomiausios veiklos: „Sudėk „gyvą“ figūrą“, „Išlankstyk figūrą (naudojom pūkuotas vielytes)“, „Nupiešk geometrinę figūrą.“

„Kiškučių“ gr. trumpalaikis   projektas
„ORO TARŠA“

Projektą vykdė ,,Kiškučių“ – priešmokyklinės grupės vaikai  ir mokytojos.

Tikslas: suteikti žinių apie užterštą orą, jo pasekmes gamtai ir žmonėms.

Uždaviniai:

  • Pokalbis – ,,Kas teršia mūsų aplinką?“
  • Diskusija ,,Kuo aš galiu prisidėti, kad oras būtų švaresnis?“
  • Išvyka – stebėjimas ,,Mano aplinkos oras Mažeikių mieste“.
  • Animacinio filmo ,,Dovana žemės …ir mūsų“ žiūrėjimas.
  • Lankstinuko ,,Tavo aplinkos oras“ kūrimas.
  • Kolektyvinis darbas „ Kas teršia mūsų planetą?“

Refleksija:
Projekto metu su ugdytiniais išsiaiškinom, kas yra oro tarša, kuo ji pavojinga žmonių sveikatai, gamtai.
Diskusijos metu ,,Kuo aš galiu prisidėti, kad oras būtų švaresnis?“ – nutarėm, kad dažniau į darželį eitume pėsčiomis, važiuotume dviračiais, paspirtukais. Rūšiuoti atliekas reikia ne tik darželyje, bet ir namuose – išsikėlėm tikslą, kad ,,kamštelių vajui“ kiekvienas vaikas surinks po 100 kamštelių. Sužinoję, kad medžiai grynina orą, vaikai prisiminė savo pasodintą medelį ir labai džiaugėsi, kad padarė gerą darbą.
Išvykos metu vaikai ne tik pamatė, bet ir užuodė teršalų kvapą, atkreipė dėmesį į pravažiuojančias mašinas, iš kaminų kylančius dūmus.
Pažiūrėję animacinį filmuką, pasikalbėjom ir apie atsitinkančias nelaimes: tokias kaip miškų gaisrai, ugnikalnių išsiveržimai. Jie taip pat teršia ir naikina gamtą. Vaikai matė per televiziją gaisrus Australijoje, kaip gelbėjami kengūriukai ir koalos. Jų širdeles tai palietė – po filmo ir pokalbio vaikai liko susimąstę.
Lankstinuko kūrime dalyvavo visi. Išsiaiškinome ir aptarėme, ką ten reikia parašyti ir su suaugusiųjų pagalba jį sukūrėme.
Kolektyviniame darbe vaikai piešė, kirpo, klijavo, tarėsi vienas su kitu, kad tik ko nepamirštų nupiešti – kas teršia mūsų aplinką. Darbelyje atsirado ir cigarečių dūmai, nors projekto metu tai nebuvo minima.

Trumpalaikio projekto tikslas pasiektas.

,,Kiškučių“ grupės trumpalaikis projektas
Džiaugsmo ir draugystės trupinėlis“
(6–7 m. vaikai)

Tikslas – padėti vaikams suvokti advento laukimo prasmę, aktyvinti bendravimą su vaikų tėvais.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti šventės laukimo pradmenis;
  2. Supažindinti su advento tradicijomis;
  3. Skatinti tėvų kūrybiškumą ir saviraišką;
  4. Suteikti vaikams džiugių emocijų.

Refleksija: Šio projekto idėją pateikė grupės tėveliai. Visą gruodžio mėnesį vaikai skaitė knygeles, ragavo pyragus, seneliai dalinosi išmintimi, tėveliai nykštukų vardu rašė laiškus, ruošė staigmenas ir užduotis. Kiekvieną rytą, kitas laiškas, kita užduotis, kitas kvapas ir skonis aplankydavo ugdytinius. Tėvelių dėka, vaikai suprato adventinio laukimo tradicijas ir papročius. Kiekvienas rytas buvo laukiamas, kiekvienas rytas prisipildydavo vaikų juoko. Vaikų akys spindėjo, kai buvo skaitomi laiškai, o pravertos burnytės iš nuostabos įrodė, kad vaikai dar tiki stebuklais. Papilnėjo vaikų žinių bagažas ir supratimas, kad dovanų būna visokių. Visiems džiaugsmo buvo ,,iki ausų“, tėveliams rūpestėlio ,,virš galvos“. Pavyko. Tik pavadinimas neatitiko realybės, ne trupinėlis, o visas gabalėlis – džiaugsmo ir draugystės.