Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Kūrybiškumo ugdymo galimybės šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Tęsiant ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Kūrybiškumo ugdymo galimybės šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ IV modulio 2-ą dalį, vasario 17 dieną organizavome kūrybines dirbtuves ,,Netradicinės lėlės vaikų gyvenime” ir dalinomės gerąją patirtimi su Mažeikių lopšelių-darželių kolegėmis.  Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Audronė Stirblienė, Rita Garalienė, Danguolė Kaminskienė ir Danutė Kučinskienė rodė įvairius būdus, kaip kūrybiškai ir nesudėtingai pagaminti netradicines lėles naudojant įvairias priemones – siūlus, medžiagų likučius, klijus, specialias akytes, šenilo vielos strypelius, medinius skalbinių segtukus, vienkartinius medinius šaukštelius ir pan. Pažvelgusios į pačių rankomis pagamintas lėles, pedagogės sutiko, kad jose labai daug harmonijos, meilės, džiaugsmo. Kiekviena lėlė turi savo energiją, sukuria paprastą ir stebuklingą jausmą – vidinę ramybę ir džiaugsmą. Kurkime ir mokykime to vaikus!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė