„Kiškučių“ grupės projektas
„Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai“

Tikslas – taisyklingos vaikų kalbos ugdymas.

Uždaviniai:

  • mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo;
  • mokyti kalbėti taisyklingais žodžiais ir sakiniais;
  • turtinti žodyną, tobulinti kalbos gramatines formas, skatinti kalbos raiškos plėtotę;
  • lavinti erdvinį ir girdimąjį suvokimą, bendrąją ir smulkiąją motoriką;
  • ugdyti vaikų gebėjimą reikšti jausmus, skatinti vaikų kalbinį aktyvumą.

Laukiami rezultatai:

  • tikslesnis kalbos garsų artikuliavimas, aiškesnė ir taisyklingesnė vaikų kalba;
  • geresni vaikų bendrosios, smulkiosios ir artikuliacinės motorikos įgūdžiai;
  • teigiamas vaikų savęs vertinimas, noras pažinti, veikti, bendrauti;
  • tvirtės vaikų kalbiniai įgūdžiai.