,,KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖS ILGALAIKIS PROJEKTAS
,,ŽODIS, KALBA, KNYGA – VISADA ŠALIA“
(5-6 m. amžiaus vaikai)

Tikslas: Ugdyti vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus bei įgūdžius pagal amžiui būdingus kalbinius ypatumus.

Uždaviniai:

 • Plėtoti vaikų aktyvųjį ir pasyvųjį žodynus įvairios veiklos metu.
 • Lavinti girdimojo ir erdvinio suvokimo, atminties, mąstymo ir dėmesio operacijas.
 • Formuoti vaizdingą ir rišlią kalbą.
 • Skatinti pažinti raides, žaidžiant kalbos žaidimus.
 • Skatinti vaikų tarpusavio bendradarbiavimą bei pasitikėjimą savo jėgomis.

Numatomi rezultatai:

 • Aiškesnė, taisyklingesnė, bei turtingesnė vaikų kalba.
 • Geresni vaikų bendrosios, smulkiosios, artikuliacinės motorikos įgūdžiai.
 • Teigiamas vaikų savęs vertinimas, noras pažinti, veikti, bendrauti.
 • Tvirtės vaikų kalbiniai įgūdžiai.

Kūrybinė veikla ,,Kuriu, piešiu, seku pasaką kartu su draugu“
Kartu su draugu  pasitardami kūrė, piešė… Sukurtą pasaką sekė draugams.

,,Raidės raidelės…“
Mokomės raideles žaisdami didaktinius žaidimus, dėliodami iš įvairių daiktų, gamtinės medžiagos.

,,Žaisdami mokomės….“
Žaisdami su kamuoliu,  didaktinius žaidimus mokomės pasakyti raidę, žodį. Sudaryti sakinį paėmę norimą daiktą, ištraukę vieną ar du paveikslėlius.
Ant didelio lapo piešėme raidę ir daiktus prasidedančius iš tos raidės.

,,Mano mėgstamiausia knyga“

,,Kodėlčiukai“ atsineša draugams parodyti, kokių įdomių knygų turi namuose. Perskaitėm Kakės Makės: ,,Dantukų fėją“, ,,Draugystės šluotą“, ,,Enciklopediją“, ,,Monstropediją“…. Skaitydami knygą ,,Kaip gaminami daiktai“ sužinojome kaip gaminama knyga. Mokomės gerbti ir saugoti knygą.

Refleksija. Apibendrindama galiu teigti, kad projekto lūkesčiai išties pasiteisino. Vaikai turėjo puikią galimybę ugdytis ir tobulinti įgūdžius. Daug dėmesio skirta vaikų kalbiniam aktyvumui kasdieninėje veikloje skatinti. Taikant įvairias netradicines dailės technikas, žaidžiant didaktinius žaidimus, naudojant gamtines medžiagas, vaikai mokėsi pažinti raides grupėje ir lauke. Ugdytiniai buvo raginami domėtis raidžių ir žodžių rašymu, braižymu ar piešimu per pasirinktą veiklą: šviesos stalo erdvėje su smėliu, gamtine medžiaga, vizualinės raiškos erdvėje piešiant, tapant, aplikuojant, lipdant, kuriant raidžių koliažus ir kt. Siekdama tenkinti vaikų poreikį aktyviai ugdytis, sukūriau ir pagaminau metodines priemones: stalo kortelių žaidimą ,,Surask raidei paveikslėlį“, ,,Raidė, žodis, sakinys“.
Projekto nauda vaikų pasiekimams akivaizdi. Labai patobulėjo vaikų rišlioji kalba – jie laisviau pasakoja, apibūdina, vartoja vis daugiau ir įvairesnių kalbos dalių. Vaikai kūrė pasakas susėdę ratu, gamino savo sukurtų pasakų knygutę. Dalijosi patirtimi, žiūrėdami iš namų atsineštas knygutes. Mokėmės gerbti ir saugoti knygą. Rudenį šokome, dainavome, žaidėme Šv. Mykolo šventėje. Kūrėme kalėdinį vaidinimą ,,Pelytės kepė bandeles“. Teatro dienai draugus pakvietėme į  vaidinimą ,,Žvirblio vestuvės“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lijana Vaičienė


,,KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖS TRUMPALAIKIS PROJEKTAS
,,ŽIEMOS MENAS“
(5-6 m. amžiaus vaikai)
2020-2021 m.m.

Tikslas: Džiaugiantis žiemos teikiamomis galimybėmis ugdyti vaikų meninius, kūrybinius gebėjimus.

Uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui išbandyti įvairias, netradicines meninės veiklos formas.
 • Ugdyti vaikų saviraišką, pasitikėjimą savimi, savarankiškumą.
 • Išgyventi naujai patirtų įspūdžių džiaugsmą piešiant, kuriant, eksperimentuojant….

Numatomi rezultatai:

 • Susipažins ir išbandys įvairias netradicines dailės technikas ant sniego ir ledo.
 • Stebės, pajaus gamtos ir spalvų grožį.
 • Bendraudami su menu bandys jį kurti, eksperimentuoti, tyrinėti, išbandyti, išreikšti save.

„Kūryba, žaidimai ant šviesos stalo“
Piešė su pirštais guašo dažais žiemą. Lipdė su burbuliniu plastelinu senius besmegenius. Dėliojo spalvotus paveiksliukus, ,,snigo“ ryžiais, manais….Kūrė pasakojimus, pasakas ant šviesos stalo.

„Spalvotas sniegas“
Purkšdami su spalvotais dažais, papuošėme medžius, sniego angelus ir net nulipdytą iš sniego kirmėlę.

,,Piešiniai sniege“
Piešėme ant sniego su kankorėžiais, pagaliukais. Barstėme spalvotą kreidą, pūtėme su vandeniu. Džiaugėmės, kaip gražiai liejasi spalvos.

,,Sniego formelių statiniai“
Pridėjome sniego į smėlio žaislų formeles, suspaudėme, išvertėme. Su pipetėmis lašinome dažus ir stebėjome, kaip gražiai dažosi sniegas.

Meninė veikla ,,Menas ant ledo“

Smagu piešti piešinius su tirpstančiais spalvų ledukais. Dažome ledų pilis.

,,Sniego paveikslas“

Vaikai išbandė, kaip smagu piešti ant sniego guašu su teptukais. Dar smagiau su pipetėm lašinti ir daryti spalvotą pūgą. O purškiant su vandeniu, gėrėjosi, kaip gražiai liejasi spalvos sniege.

,,Ledo skulptūros“

Į formeles pridėjome įvairių smulkių gėlyčių, uogų, lapelių… Pripylėm vandens. Į balionus ir gumines pirštines pripylėm spalvoto vandens. Tris dienas šaldėm lauke. Sušalo nuostabūs ledo žaisliukai ir spalvotos ledo skulptūros. Papuošėm darželio medžius. Lipdėm, dažėm sniego bobą ir sniego senį su vaiku.

,,Dinozaurų ledkalnis“ ant šviesos stalo.

Su pipetėm lašindami mėlynus dažus, spalvinome vandenį. Darėm vandenyną. O jame stebėjome, tirpdėme ledkalnį su įšalusiais dinozaurais.

Kūrybinės meninės veiklos ,,Žiema vaiko piešiniuose“

,,Kodėlčiukams“  patinka išmėginti įvairias netradicines dailės technikas. Su juodu flomasteriu piešė ant popierinio rankšluosčio. Dažė su pipetėmis lašindami dažus. Išmėgino monotipijos techniką. Piešė guašo dažais ant folijos ir atspaudė ant kito folijos lapo. Kūrė abstraktų piešinį. Ant juodo lapo vedžiojo lipalo raštus, barstė su druska. Įdomu buvo piešti senius besmegenius ant maišelio su sniegu. Stebėti, kaip tirpsta sniegas ir besmegeniai plaukioja vandenį.

,,Spalvų vulkanai – atsisveikinimas su žiema“

,,Kodėlčiukai“ atsisveikino su žiema, lauke stebėdami spalvų vulkanus. Sumaišę sodą, maistinius dažus, indų ploviklį ir actą  grožėjosi tarsi iš ugnikalnio išsiveržusiomis spalvomis ant sniego.

Refleksija. Nuostabi žiema dovanojusi daugybę sniego, leido vaikams ne tik džiaugtis, bet ir išmokti naujų dalykų, išbandyti kitokias veiklas lauke. Vaikai susipažino ir išbandė įvairias netradicines dailės technikas ant sniego ir ledo. Ugdytiniai stebėjo vandens virsmą ledu, sniego tirpimą, maišė dažus, pylė juos į pirštines, balionus, vandens kamuoliams gaminti. Dažė sniegą teptukais, lašino pipetėmis, naudojo gamtinę medžiagą.
Šis projektas lavino labai daug vaikų kompetencijų. Suteikė atradimo džiaugsmą. Bendraudami su menu vaikai eksperimentavo, tyrinėjo, kūrė ir išreiškė save.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lijana Vaičienė