Konferencija „Įtraukiojo ugdymo bendrystė. Geroji praktika ir patirtis“

Spalio 13 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Drungilienė ir mokytoja L. Gromnickienė dalyvavo konferencijoje „Įtraukiojo ugdymo bendrystė. Geroji praktika ir patirtis“. Konferencija vyko Kauno r. Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Tai buvo tradicinis kasmetinis renginys, skirtas visų Lietuvos „Žilvičių“ darželių suvažiavimui ir dalijimusi gerąja patirtimi. Dėkojame Karmėlavos „Žilvičiui“ už turiningą programą ir laukiame visų „Žilvitiečių“ sekančiais metais Mažeikiuose.