Konferencija ,,Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės“

Balandžio 4 d. Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko respublikinė konferencija ,,Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos dalyvius įžanginiu žodžiu pasveikino Mažeikių švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, kviesdamas visus priimti įtrauktį kaip iššūkį, ir tam rimtai ruoštis. Šiame Mažeikių PPT surengtame gerosios praktikos renginyje Mažeikių l/d ,,Žilvitis“ tiflopedagogė Rasa Jurkienė pristatė pranešimą „Sutrikusios regos moksleivis bendro ugdymo klasėje“.