Direktorė Meilutė Paulauskaitė

Darbo laikas:         9.00 – 17.30
Pietų pertrauka:   12.00 – 12.30
Telefonas: 8 443 65 034, +370 687 77 088
El. paštas: direktore.zilvitis@gmail.com

1984 m. baigė Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija), įgijo choro dirigavimo, bendrojo lavinimo mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojos specialybę.
1990 m. baigė Šiaulių  pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas), įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.
Pedagoginį darbą pradėjo 1984 m. Dirbo muzikos mokytoja, pradinių klasių mokytoja.
Nuo 2019 m. sausio 2 d. dirba Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis” direktore.


Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Drungilienė

Telefonas: 8 443 65 034
El. paštas: pavaduotoja.zilvitis1@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriems reikalams Meilė Judickienė

Darbo laikas:         8.00 – 16.30
Pietų pertrauka:   12.00 – 12.30
Telefonas: 8 443 65 034
El. paštas pavaduotoja.ukiui.zilvitis@gmail.com

Lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ dirba nuo 2012 metų.

Vyriausioji buhalterė Loreta Šulcienė

Darbo laikas:         8.00 – 16.30
Pietų pertrauka:   12.00 – 12.30
Telefonas: 8 443 65 038
El. paštas: zilvitis@kli.lt

Sekretorė – archyvarė Aušrinė Stancevičienė

Darbo laikas:         8.00 – 16.30
Pietų pertrauka:   11.30 – 12.00
Telefonas: 8 443 65 034
El. paštas: sekretore.zilvitis1@gmail.com

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Gražina Sukurienė

Telefonas: 8 443 65 038
El. paštas: slaugytoja1zilvitis@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Oksana Budienė

Telefonas: 867077185