Direktorė Meilutė Paulauskaitė

Telefonas: 8 443 65 034, +370 687 77 088
El. paštas: direktore.zilvitis@gmail.com

1984 m. baigė Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija), įgijo choro dirigavimo, bendrojo lavinimo mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojos specialybę.
1990 m. baigė Šiaulių  pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas), įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.
Pedagoginį darbą pradėjo 1984 m. Dirbo muzikos mokytoja, pradinių klasių mokytoja.
Nuo 2019 m. sausio 2 d. dirba Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis” direktore.


Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė

Telefonas: 8 443 65 034
El. paštas: pavaduotoja.zilvitis1@gmail.com

1993 m. baigė Panevėžio pedagogikos mokyklą, studijavo ikimokyklinio auklėjimo pedagogiką.
2005 m. baigė Klaipėdos universitetą, suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (vaikystės pedagogikos studijų programa).
2011 m. baigė Šiaulių universitetą, suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo vadybos studijų programa).
Savo pedagoginį darbą pradėjo 1997 m. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Dirbo auklėtoja.
2000-2017 m. dirbo lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ auklėtoja. Suteiktos vyresniosios auklėtojos ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinės kategorijos.
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriems reikalams Meilė Judickienė

Telefonas: 8 443 65 034
El. paštas pavaduotoja.ukiui.zilvitis@gmail.com

Lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ dirba nuo 2012 metų.

Vyriausioji buhalterė Loreta Šulcienė

Telefonas: 8 443 65 038
El. paštas: zilvitis@kli.lt

Sekretorė – archyvarė Aušrinė Stancevičienė

El. paštas: sekretore.zilvitis1@gmail.com

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Gražina Sukurienė

Telefonas: 8 443 65 038
El. paštas: slaugytoja1zilvitis@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Oksana Budienė

Telefonas: 867077185