Šiuo metu lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirba 29 pedagogai. 21 pedagogas turi aukštąjį išsilavinimą, 8 – aukštesnįjį. Trys pedagogai šiuo metu studijuoja ir siekia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo, spec. pedagogo logopedo bei psichologo išsilavinimo.
Pedagogų kvalifikacija:
10 yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
6 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Įstaigoje dirba: du meninio ugdymo mokytojai, socialinė pedagogė, 1 specialioji pedagogė-logopedė, psichologo asistentas ir tiflopedagogė.

Su visais įstaigoje dirbančiais pedagogais galite susipažinti čia:

Pedagogai