Šiuo metu lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirba 29 pedagogai. 25 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, 6 – aukštesnįjį.
Pedagogų kvalifikacija:
10 yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
5 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Įstaigoje dirba: meninio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė, 2 specialiosios pedagogės-logopedės, psichologė ir tiflopedagogė.