Šiuo metu lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirba 31 pedagogas. 21 pedagogas turi aukštąjį išsilavinimą, 7 – aukštesnįjį. Trys pedagogai šiuo metu studijuoja ir siekia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo, spec. pedagogo logopedo bei psichologo išsilavinimo.
Pedagogų kvalifikacija:
9 yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
5 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Įstaigoje dirba: meninio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė, 1 vyr. specialiosioji pedagogė-logopedė, 2 logopedės, 1 vyr. logopedė, psichologo asistentas ir tiflopedagogė.

Su visais įstaigoje dirbančiais pedagogais galite susipažinti čia: