„Kūrybiškas vaikas darželyje: Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ geroji patirtis“

2021 m. vasario 3 d. lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nuotoliniu būdu vyko Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Kūrybiškumo ugdymo galimybės šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ III modulio renginys „Kūrybiškas vaikas darželyje: Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ geroji patirtis“, kurį organizavo lopšelio-darželio direktorė Meilutė Paulauskaitė ir pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė. Šio renginio tikslas – pristatyti mūsų darželio pedagogų patirtį ir ugdymo galimybes, dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, kiti specialistai, susirinkę iš įvairių Mažeikių rajono įstaigų, galėjo klausyti aktualių pranešimų, stebėti filmuotas atviras veiklas, aptarti ir diskutuoti apie tai, kaip sudaryti tinkamas sąlygas vaikų kūrybiškumui skleistis, kokias panaudoti kūrybines užduotis, kaip naudojami įvairūs kūrybinio lavinimo metodai per muzikinę, meninę, sportinę, pažintinę veiklą ir kt.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė