Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“

Kovo 9 d. Mažeikių kultūros centre vyko X Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ Mažeikių rajono atranka. Mūsų įstaigą atstovavo Domas Vaičius (mokytoja Danutė Jankauskienė). Konkurso dalyvius vertino garbinga komisija: komisijos pirmininkė Violenita Juškevičiūtė – Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Nijolė Zakalskienė – Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Raimonda Ramanauskienė – Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, Jolanta Kaleckienė – Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro etnografė, Gintautas Griškėnas – Sedos kultūros centro direktorius ir folkloro ansamblio „Rėmolē“ įkūrėjas ir vadovas. Džiaugiamės puikiu Domuko pasirodymu.