LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2020

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:
1. Skatinti fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą sporte ir gyvenime;
2. Skatinti fizinį aktyvumą skirtingomis oro sąlygomis ir įvairiose aplinkose;
3. Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdyti
mažiausiai penkis fundamentalius judesius (balansuoti, bėgti, šokti, mesti/
gaudyti, spirti);
4. Teikti fizinio aktyvumo priemones bei sporto renginių organizavimo įstaigoje
modelių metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogams;
5. Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų
sveikatinimo ir fizinio aktyvumo bei fizinio raštingumo skatinimo patirtimi;
6. Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pedagogų.

Žaidynių vykdymo data – 2020 metų sausio 6 d. – gegužės 22 d.