Lietuvos mažųjų žaidynių projekto seminaras „Fizinio raštingumo ugdymo galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje”

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rasutė Kauneckienė ir Lina Kozienė dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynių projekto seminare „Fizinio raštingumo ugdymo galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje” ir patobulino profesines bei bendrąsias kompetencijas.

Projekto tikslas

Ugdyti 1-7 m. vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje.

Projekto uždaviniai:

1.      Parengti ir vykdyti reguliarius virtualius fizinio raštingumo užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose (ne mažiau 3 k/sav).

2. Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvias patirtis skatinančius renginius (festivalius).

3. Supažindinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo pedagogus su fizinio raštingumo ugdymo metodika.