Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji ypatinga diena visai Lietuvai. Ši šventė simbolizuoja mūsų vienybę, valstybingumo atkūrimą ir išsaugojimą, pagarbą savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už laisvę.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ salėje vyko šventinis rytmetys, kurio tikslas – ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei ir savo kalbai. Trispalvės motyvais pasipuošę vaikai ir mokytojai minėjimą pradėjo giedodami Lietuvos valstybės himną. Šventės metu ugdytiniai deklamavo eilėraščius, skirtus Lietuvai,  dainavo dainas ir šoko lietuvių liaudies šokius.

Darželio kieme vaikai, mokytojai ir kiti įstaigos darbuotojai, laikydami rankose  balionus, sudarė gyvą banguojančią Lietuvos trispalvę. Ugdytinių piešiniai gimtinės tema papuošė darželio tvorą. Neįprasta paroda praeivius džiugins iki kovo 11 d.

Šiandien ypač svarbu mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę – Lietuvos gimtadienį.