Mažeikių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ kalbos savaitė „Žodis ir kalba – visada šalia“

Vasario 22–26 dienomis lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko kalbos savaitė, kurios pagrindinis tikslas – atkreipti dėmesį į vaikų kalbos ugdymo svarbumą ir sudominti vaikus netradicinėmis veiklomis.
Pirmoji kalbos savaitės diena prasidėjo gražiausiu lietuviško žodžio rinkimu. „Boružiukų“ grupės vaikai išrinko žodį MEILĖ. Antradienis – raidžių ir žodžių diena „Mano pirma vardo raidė – karalienė“. „Drambliukų“ ugdytiniams labai patiko ši veikla, tą dieną vaikai tapo karaliais ir karalienėmis, savo pirmąsias vardo raides išpuošė, išmargino ir padabino įvairiausiais raštais. Iš grupėje esančių raidžių Raidžių fėja su vaikais galvojo žodžius ir juos garsiai įvardijo: Ema, Lina, Rima ir kt. Trečiadienis – kūrybiškumo diena. „Kodėlčiukų“ grupės vaikai klausėsi logopedės sekamos pasakos „Trys katinukai“. Vėliau grupės mokytoja kartu su ugdytiniais kūrė, piešė ir pristatė knygelę „Mano kačiukas“, vaikai turtino žodyną, lavino vaizduotę, ugdė kūrybiškumą. Ketvirta savaitės diena – „Kai prabyla pasaka“, „Liūtukų“ grupės vaikai išklausė Raidžių fėjos sekamos pasakos „Septyni ožiukai“, po to vaikai su mokytoja pristatė savo kurtas pasakas. Paskutinę kalbos savaitės dieną „Bitutės“ grupės vaikai dalyvavo „Mįslių lietuje“. Ugdytiniai užsiėmimo metu demonstravo savo žinias, sumanumą, kalbinius įgūdžius.
Visose kalbos savaitės organizuotose veiklose „Žilvitukai“ patyrė daug teigiamų emocijų, ugdėsi kūrybiškumas, kalbiniai gebėjimai, meilė knygai, gimtajai kalbai ir lietuviškam žodžiui.

Kalbos savaitę organizavo specialioji pedagogė logopedė Dainora Vaičienė

Akimirkos iš kalbos savaitės: