Įvertinusi šalyje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir nepakankamai sumažėjusį gyventojų mobilumą, Vyriausybė pirmadienį nutarė pratęsti karantino režimą iki 2020 m. gruodžio 31 d. 24:00 val. ir numatė daugiau apribojimų.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas turi būti vykdomi, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d.

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-grieztina-karantino-rezima-ir-pratesia-ji-iki-metu-pabaigos?fbclid=IwAR2nkTca_Q7Wp4WBqhQVL0B9FlZeF7ylQVWOkhNRBNjQL-TVHxgBTtHiryM