Praktinė-teorinė konferencija

2020 m. gruodžio 8 d. Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė dalijosi gerąja darbo patirtimi respublikinėje praktinėje-teorinėje konferencijoje ,,Patyriminio vaikų ugdymo galimybės įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo ugdymo programas“.