ILGALAIKIS „BITUČIŲ“ GRUPĖS IR SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS LOGOPEDĖS PROJEKTAS

„LIEČIU, GALVOJU, KALBU“

2021-2022 m. m.

Tikslas – tobulinti mąstymo bei kalbėjimo įgūdžius smulkiosios motorikos pagalba.

UŽDAVINIAI:

  1. Lavinti smulkiąją motoriką pasitelkiant netradicines priemones, aplinką ir metodus;
  2. Skatinti lytėjimo pagalba įvardyti savo veiksmus, pojūčius bei savybes plečiant žodyną ir gerinant mąstymo bei kalbėjimo įgūdžius;

3. Įtraukti tėvus, lavinti smulkiąją motoriką namuose, siekiant geresnių rezultatų.

LAUKIAMI REZULTATAI:

Atlikdami kuo įvairesnes užduotis vaikai sutelks  bei išlaikys dėmesį. Netradicinės priemonės skatins mąstymą, gausins žodyną. besikeičianti aplinka lavins pažintinius gebėjimus. Tvirtės ryšys tarp pedagogų, tėvų bei ugdytinių šio projekto metu. Gerės vaikų emocinė būsena, įgys patirties, naujų žinių bei įgūdžių. Tvirtės vaikų tarpusavio santykiai atliekant užduotis kartu. Smulkiosios motorikos dėka aktyvės kraujotaka kuri stiprins vaikų sveikatą.

MANDALA „GRYBAS“

Iš įvairių gamtinių medžiagų (kaštonų, kankorėžių), sodo ir daržo gėrybių (obuoliai, moliūgai, bulvės ir kt.) vaikai sudėjo „grybą“. Mokytojos išdėliojo grybo kontūrus, o vaikai pasitelkdami vaizduotę bei pirštukus sudėliojo grybo vidų.  Pakeista aplinka ir komandinis darbas vaikams suteikė daug gerų emocijų. Vaikai džiaugsmu dalijosi su tėvais parodydami ir pasakodami apie mandalą.

,,SURASK KAS PASISLĖPĖ?“

Panaudojom netradicinę ugdymo priemonę mažus ,,rutuliukus“ skirtus gėlių floristikai.

Iš vakaro, į dubenį su vandeniu subėrėme mažus ,,rutuliukus“ – raudonus ir žalius. Užbūrę juos burtažodžiu, kurį žino tik ,,Bitučių“ grupės vaikai, išnešėme į logopedės Rimos kabinetą.

Ryte pamatėm, kad mūsų burtai ,,suveikė“. O vaikai labai vaizdingai išsakė savo mintis ,,žirniukai, kamuoliukai, burbuliukai – užaugo“.

Pabandėm surasti, kas tarp kamuoliukų pasislėpė. Pamankštinę rankytes ir kojeles kartu su logopede Rima, kibom į paieškas.

Vaikų rankytės ,,nardė“ tarp kamuoliukų. Pirštukai lietė, čiupinėjo ir kiekvienas kažką surado. Vieni vaikai iš karto įvardijo ką surado, kitiems pagelbėjo grupės draugai ir logopedė.

Mankštindami ir miklindami pirštukus, skatinome vystytis  kalbinius įgūdžius. O netradicinių priemonių panaudojimas suteikė ugdytiniams daug teigiamų emocijų.

„SVEČIUOSE PAS LOGOPEDĘ RIMĄ“

Lapkričio mėnesį vykdant projektą pakeitėme aplinką ir apsilankėme logopedės kabinete. Rimos kabinetas buvo „užrakintas“, norint į jį patekti teko pasibelsti ir parodyti GP. Visiems sėkmingai patekus į kabinetą vaikai buvo pakviesti pamiklinti pirštukus ir vaizduotę prie šviesos stalo.

Kol vaikai įsijautę piešė, ant stalo pabiro kortelės, tad čiupo „stebuklingas lazdeles“ ir gaudė reikiamą paveikslėlį. Berniukams taip patiko užduotis, kad skubėjo padėti draugams.

Trečia užduotis: padėti beždžionėlėms įlipti į medį. Šį kartą nebuvo lengva, teko gerai pagalvoti, kaip galėtų  beždionėlės užlipti. Sulipus beždžionėms į medį vaikai išgirdo jūros ošimą. Ši veikla skatino vaikus klausytis. Išgirdus žodį „jūra“ spausti mygtuką ir pasiklausyti jūros ošimo. Banguodama jūra paslėpė po smėliu tai, ką pametė meškučiai. Suradę spalvą, vaikai grąžino ją lepečkiukams. Kadangi pirščiukai dar norėjo veiklos, gumelių pagalba grąžinome daiktams spalvas.

Stebuklingas maišelis iš tikro buvo stebuklingas, vaikai labai džiaugėsi tuo, ką jame surado.

,,Pamiklinom pirštukus prie šviesos stalo“

,,Stebuklingos lazdelės“

,,Padedam beždžionėlėms įlipti į medį“

,,Jūros ošimas“

,,Ką pametė meškučiai smėlyje?“

,,Spalvotos gumelės ir daiktai“

,,Stebuklingas maišelis“