OV sprendimas V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e2c23f073c811ec993ff5ca6e8ba60c  

———————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————-

Ugdymo įstaigos galės spręsti, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikos:

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/ugdymo-istaigos-gales-spresti-kada-sustabdyti-kontaktini-ugdyma-del-infekcijos-isplitimo-rizikos

 Dėl izoliavimo ugdymo įstaigose

NVSC primena, kaip skaičiuojama izoliacija kartu gyvenantiems tėvams ir vaikams

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-kaip-skaiciuojama-izoliacija-kartu-gyvenantiems-tevams-ir-vaikams

COVID-19 pandemijos valdymo priemonės:

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

c-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji

Ugdymo įstaigų bendruomenei apie COVID-19:

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19https://mokyklabecovid.lt/