Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Gražina Sukurienė vykdo mitybos ir maitinimo bei sanitarinio-higieninio režimo organizavimą ir koordinavimą, švietėjišką darbą bendruomenėje. Vykdo kitas pareigybės apraše numatytas funkcijas.