Specifinės profilaktikos priemonių (skiepų) nuo skarlatinos nėra. Pagrindinės nespecifinės skarlatinos profilaktikos priemonės yra rankų higiena, kosėjimo / čiaudėjimo etiketo laikymasis

Darbuotojų ir vaikų rankų higiena Tinkama rankų higiena yra viena pagrindinių priemonių, padedančių apsaugoti save ir visus šalia esančius nuo užkrečiamųjų ligų plitimo.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai iki ketverių metų rankų plovimo metu turi būti prižiūrimi suaugusiųjų (auklėtojų). Kūdikių rankos plaunamos suaugusiųjų rankų plovimui skirtoje praustuvėje arba valomos drėgna servetėle ir nusausinamos popieriniu vienkartiniu rankšluosčiu.

Karšto vandens temperatūra tualetuose-prausyklose vaikams įrengtuose maišytuvuose turi būti ne žemesnė kaip 37 ºC ir ne aukštesnė kaip 42 ºC. Vandens temperatūra nėra svarbi šalinant mikroorganizmus, todėl rankos turi būti plaunamos po šilto vandens srove, nes karštas vanduo gali padidinti odos pažeidimų ir dermatitų riziką.

Rankų higienai naudojami skysti muilai be antimikrobinių priedų, alkoholiniai odos antiseptikai (skysčiai, servetėlės). Įprastai rankų plovimas su muilu be antimikrobinių priedų užtikrina odos mikroorganizmų pašalinimą ir to pakanka įprastinėmis sąlygomis. Nesant galimybės plauti rankų (pvz., išvykose ir kt.) gali būti naudojami alkoholiniai odos antiseptikai. Odos antiseptikai naudojami tik akivaizdžiai švarių rankų įtrynimui. Rankų nusausinimui yra naudojami vienkartiniai rankšluosčiai (servetėlės), kurių uždara dėtuvė turi būti prie praustuvės.

Daugkartinio naudojimo rankšluosčius gali naudoti vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ [19] kiekvienam grupę lankančiam vaikui turi būti skiriamas rankšluostis rankoms ir rankšluostis kojoms. Rankšluosčiai (jei naudojami 9 ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę savaitinėse grupėse ir vieną kartą per dvi savaites – dieninėse grupėse. Rankų nusausinimui nerekomenduojami šilto oro džiovintuvai dėl nepakankamo nusausinimo, ilgesnės džiovinimo trukmės ir aerozolių susidarymo

Kosėjimo / čiaudėjimo etiketas: Norint sumažinti skarlatinos sukėlėjų paskleidimą aplinkoje, kosint / čiaudint būtina uždengti nosį ir burną vienkartine nosinaite ar sulenkta alkūne. Nosiai valyti naudoti vienkartines nosinaites, jas panaudojus nedelsiant išmesti į tam skirtą vietą. Reguliariai plauti rankas muilu ir vandeniu, ypač nusikosėjus, nusičiaudėjus. Jei muilo ir vandens nėra, naudoti alkoholines servetėles rankų higienai. Stengtis neliesti veido neplautomis rankomis.

Skarlatinos kontrolė Vaikai, susirgę skarlatina, neturėtų lankyti ugdymo įstaigos mažiausiai 24 val. po pradėto gydymo antibiotikais. Tos pačios rekomendacijos taikomos ir dirbantiems suaugusiems.

Aplinkos nukenksminimas S. pyogenes bakterijų gali būti aptinkama ore ir sergančių S. pyogenes sukelta infekcija asmenų aplinkoje (pvz., dulkėse, ant patalynės ir kt.). Tačiau yra duomenų, kad užteršti aplinkos daiktai ir dulkės galimai neturi didelės reikšmės ligos plitimui. Vis dėlto, S. pyogenes ant aplinkos objektų gali išsilaikyti apie 4 sav. ir ilgiau (iki 6.5 mėn.), todėl sergančiojo aplinkos nukenksminimas rekomenduojamas.

Vaikų ugdymo įstaigose nustačius skarlatinos atvejį / protrūkį turi būti atliekamas nuolatinis valymas ir dezinfekcija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-946 ,,Dėl užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.