Tradicinių šokių festivalis „Gegužinė“

Gegužės 23 d. Juodpelkio parko stadione vyko tradicinių šokių festivalis „Gegužinė“, kurį organizavo „Ventos“ progimnazijos bendruomenė. Renginyje liaudiškus šokius šoko rajono ikimokyklinių ir pradinių švietimo įstaigų ugdytiniai. Festivalio dalyvius sveikino ir už gražų renginį dėkojo Savivaldybės vicemerė Kristina Juškevičienė, Savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus. Festivalyje dalyvavo net penkios ir mūsų darželio ugdytinių grupės. Dėkojame grupių ir meninio ugdymo mokytojams už įdėtą triūsą, ruošiantis festivaliui.