„TRISPALVIAI EKSPERIMENTAI“

Eksperimentų, bandymų metodo naudojimas ugdomojoje veikloje praturtina ugdomąjį procesą naujomis patirtimis. Jis visada vaikui įdomus ir teikia daug teigiamų emocijų. Eksperimentai, tyrinėjimai ir atradimai ypač traukia vaikus. Juk ikimokykliniame amžiuje vaikai labai žingeidūs. Eksperimentuodami ir tyrinėdami atrandame daug naujų, netikėtų dalykų, kurie sutinkami kasdien, bet kartu atrodo kitaip bandymo ar eksperimento metu.

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Jurkienė, Daiva Stabinskienė, Rita Garalienė, Danguolė Kaminskienė, Elena Kontenienė,  Laima Gromnickienė,  Lijana Vaičienė ir grupių ugdytiniai dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ organizuotame Respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ir pedagogų eksperimentų ir bandymų projekte „Trispalviai eksperimentai“.

Projektas skirtas paminėti Lietuvos valstybingumo šventes: Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Taigi, šias dvi šventes paminėjome kitaip – eksperimentuodami su Lietuvos valstybės vėliavos spalvomis.

 

„TRISPALVIAI EKSPERIMENTAI“ KNYGA