Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriuose sudarytos sąlygos skleistis ugdytinių gabumams, kūrybiškumui, lavinama jų vaizduotė ir mąstymas. Organizuojami įvairūs renginiai grupėse, išvykos, ekskursijos.

KERAMIKOS BŪRELIS „MOLINUKAS“

Keramikos būrelyje vaikai mokosi įvairių lipdymo būdų, susipažįsta su keramikos technologijomis. Veiklos metu ugdytiniai lavina smulkiąją motoriką, kalbą, erdvinį suvokimą, dydžio, apimties nustatymą, vaizduotę, ugdo kūrybingą, laisvą ir atsakingą asmenybę.

Užsiėmimus veda mokytojas Andrius Paleičikas.
Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

FUTBOLIUKAS

Užsiėmimus veda mokytoja Lina Kozienė.
Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.

KREPŠINIO BŪRELIS

Užsiėmimus veda mokytoja Lina Kozienė.
Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.

MINI GOLFAS

Užsiėmimus veda mokytoja Lina Kozienė.
Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.