Ugdymo proceso organizavimas lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Mieli Tėveliai, ugdymo procesą planuojame pradėti įprastai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog didžiąją dalį ugdymo ir vaikų priežiūros perkeliame į lauko erdves. Todėl prašome atsakingai pasirūpinti vaikų apranga, tinkančia įvairiomis oro sąlygomis. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d1707e0d9a011eb9f09e7df20500045) nuostatų įgyvendinimą, bus laikomasi šių saugumo reikalavimų:

  • į grupes galima eiti tik per savo grupės įėjimus;
  • tėvams vaikščioti po darželio vidaus patalpas (išskyrus grupės laiptinę) ir eiti į grupes draudžiama;
  • tėvai ir darbuotojai, priimdami ir palydėdami vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, čiaudėjimo, kosėjimo etiketo);
  • atvedus vaiką iki grupės rūbinės, kiek įmanoma trumpinti kontaktą ir būti ne daugiau nei 2 suaugusiems. Vaikus nurengs ir aprengs grupės darbuotojai;
  • ateidami pasiimti vaiką, apie tai prieš 10 minučių praneškite grupės mokytojams telefonu. Grupės darbuotojos pasirūpins, kad Jūsų vaikas būtų aprengtas ir pasiruošęs eiti namo. Prašome vaikų laukti lauke. Apsirengę jie Jums pamojuos per langą.
  • pasiėmus vaikus tėveliai turi iš karto palikti įstaigos teritoriją, joje nesibūriuoti;
  • ugdymo veikloje negali dalyvauti vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas ( 37,3 °C ir daugiau);
  • ugdymo veikloje negali dalyvauti vaikai, turintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų HN 75:2016;
  • visą reikalingą informaciją galite gauti Jums priimtinu ir su grupės mokytoju suderintu nuotoliniu būdu.

Primename – pajutus bent menkiausius peršalimo ligų simptomus rekomenduojama likti namuose ir telefonu kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Budinčios grupės paslaugos nebus teikiamos, kadangi veiklos vykdomos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo, maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse ugdomų vaikų kontaktas. Įstaiga ekstremalios situacijos metu dirbs nuo 7.00 iki 17.30 val

 Saugokime save, aplink mus esančius žmones ir būkime sveiki.

Su pagarba darželio administracija.

Kviečiame susipažinti su MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“  PAGRINDINIAIS REIKALAVIMAIS IR REKOMENDACIJOMIS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO 2021–2022 MOKSLO METAIS: