Užsiėmimai lytiškumo tema

Kovo mėn. lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ visuomenės sveikatos specialistė Grėta Mišeikytė bei socialinė pedagogė Sandra Grigaliūnienė vyresniųjų grupių vaikams vedė užsiėmimus lytiškumo tema. Vaikai kalbėjosi apie save kaip asmenybes, berniukų ir mergaičių skirtumus. Užsiėmimų metu specialistės akcentavo kūno vertingumą, privatumą, jo priežiūrą ir pagarbą ne tik savo, bet ir draugo kūnui.