Vaikų vasara

Pasaulyje atliktais tyrimais jau įrodyta, kad vaikų buvimas lauke daro teigiamą įtaką jų vystymuisi ir ugdymui(si). Vadovaudamiesi šiuolaikinio vaikų ugdymo(si) paradigma, siekiame visapusiškai, darnoje su gamta, ugdyti vaikus. Siekiame aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą lauke, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, patirti atradimo džiaugsmą, saugoti ir stiprinti sveikatą.

Mūsų darželyje vasarą vaikai tikrai nenuobodžiauja – įdomi meninė veikla, smėlio pilių ir kelių statybos, maudynės baseinuose, įvairios sportinės veiklos bei žaidimai ir pan. Taip vaikui prasiplečia erdvės suvokimas ir pažinimo galimybės. Be to, vasarą lauke galime būti žymiai ilgiau nei žiemą, tad ir žaidimus galime kurti ilgesnius.

Nesustosime ieškoti, stebėti, atrasti, išgirsti, suprasti ir pasidžiaugti…

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė