Žalioji vėliava „Žilvičiui“

Gamtosauginės mokyklos pasižymi visa apimančiu dalyvavimu aplinkosauginėje veikloje, įtraukiant tiek ugdytinius, tiek mokytojus, bei vietos bendruomenę.

2022-09-30  Mažeikių miesto muziejuje vyko Žaliosios vėliavos apdovanojimai. Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas Renaldas Rimavičius, kuris koordinuoja Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą, apdovanojo 14 Mažeikių miesto švietimo įstaigų, tarp jų buvome ir mes, lopšelis-darželis „Žilvitis“. Padėkos žodį tarė Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausios specialistė Nijolė Zakalskienė ir Ligita Diržininkienė.

Žalioji vėliava suteikiama vieneriems metams, tad ugdymo įstaigos, gavusios šį apdovanojimą, turi tęsti savo pradėtus darbus, norėdamos ją gauti ir kitais metais.