Žalioji vėliava

Žalioji vėliava vėl plevėsuos lopšelio-darželio „Žilvitis“ kieme. Už Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą atsakingas asmuo R. Rimavičius įteikė Žaliąją vėliavą bei sertifikatą mūsų darželiui. Visus metus kartu su ugdytiniais bei jų tėveliais dalyvavome įvairiose akcijose, renginiuose ir konkursuose. Pateikėme veiklų ataskaitą gamtosauginių mokyklų koordinatoriui ir mūsų darbai buvo vėl įvertinti.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Elena Kontenienė